top of page

Rustikal E

A energy class button.JPG
Rustikal E Product.jpg

Камина на твърдо гориво за етажно отопление с традиционен външен вид, отличаваща се с качество и дълготрайност.
Многобройните доволни потребители казват, че поради своето дълголетие тази камина представлява семейна ценност.

Rustikal E Spec1.JPG
Rustikal E Spec2.JPG
Anchor 1

Описание

  • Вградена тръбна змия (медна тръба), която при свързване към термоклапана служи като термичен предпазител срещу възможно прегряване

  • Камина е изработен от отливки и калаени позиции

  • От предната част на камината на камината има огнеупорни стъкла, които позволяват оглед на огъня в камината

  • Отлятата врата на камината е разположена от дясната страна, има специален ключ за отваряне

  • Въздушни регулатори, които регулират температурата на водата в котела

  • Въздушен регулатор, който позволява избор и автоматично поддържане на температурата на водата в котела

  • Термометър за измерване на температурата на водата в котела

Rustikal E Colors.JPG
Anchor 2

Характеристики

bottom of page