top of page

Paollo F

A energy class button.JPG
Paollo F Product.JPG

Печка на твърдо гориво за етажно отопление с изключително качество и дизайн. Представлява комбинация
от фино обработени качествени материали. Голямата стъклена повърхност на вратата на горивната камера позволява видимост на пламъка и перфектна атмосфера.
На разположение е и версия с фурна за любителите на приготвянето на храна по традиционния начин.

Paollo F Spec.JPG
Anchor 1

Описание

  • Специална предпазна дръжка на вратата на го-
    ривната камера

  • Чрез регулиране на мощността с помощта на специален контролер автоматично се регулира и температурата на водата в котела

  • Чрез регулиране на потока на вторичния въздух с помощта на специален контролер се осигурява по-ефективно изгаряне

  • В стъклото на вратата на фурната е вграден термо-
    метър (Paollo F)

Paollo F Colors1.jpg
Paollo F Colors2.jpg
Anchor 2

Характеристики

bottom of page