top of page

Commo Compact 32/37

A+ Button.JPG
Commo Compact 32-37 Product.jpg

Пелетна печка за етажно отопление с хармонични размери и опростен дизайн. Подходяща за позициониране в мазета
и жилищни помещения. Високото ниво на автоматизация и иновативното полуавтоматично почистване осигуряват
максимално удобство при употреба. Висока степен на използваемост. Възможност за постигане на по-голяма
автономност в работата чрез инсталиране на допълнителен резервоар за пелети.

Commo Compact 32-37 Spec1.jpg
Commo Compact 32-37 Spec2.JPG
Anchor 1

Описание

  • ​Вермикулитната топлоизолация на вратата на горивната камера и допълнителната топлоизолация на котела повишават степента на използваемост и мощността, която се предава на водата.

  • Компонентите, необходими за функционирането на отоплителната система, са фабрично инсталирани в продукта.

  • Вградените предпазни термостати предотвратяват прегряване на водата в котела.

  • Системите за почистване допълнително улесняват поддръжката на печката и осигуряват надеждна работа.

  • Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на мощност.

  • Възможност за загряване на санитарната вода (в котела) и свързване към системата за подово отопление.

  • Дистанционно управление с android и iOS приложение (опционно).

Anchor 2

Характеристики

bottom of page